| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Słupsk Wyszukiwarka | Facebook | Youtube | Google+ | Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Wiem, jestem ze... Słupska Baszta Czarownic w Słupsku Słupia i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
- | - Wiesz lub nie wiesz! - Jesteś ze Słupska?! - Lajkujesz?! Udostępniasz?! - | -
Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska Wiem Jestem Ze Słupska

Wiem Jestem Ze Słupska


Super Słupsk On-line Słupsk / Wiem Jestem Ze Słupska / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Wiem Jestem Ze Słupska. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Wiem Jestem Ze Słupska może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Wiem Jestem Ze Słupska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Wiem Jestem Ze Słupska, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Wiem Jestem Ze Słupska nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Wiem Jestem Ze Słupska. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Wiem Jestem Ze Słupska udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Wiem Jestem Ze Słupska nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Wiem Jestem Ze Słupska uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Wiem Jestem Ze Słupska jest równoznaczne z udzieleniem Wiem Jestem Ze Słupska nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Wiem Jestem Ze Słupska ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Wiem Jestem Ze Słupska w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Wiem Jestem Ze Słupska nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Wiem Jestem Ze Słupska uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Wiem Jestem Ze Słupska uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Pobierasz plakat i wiesz... ulotkę?!Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button

Wiem Jestem Ze Słupska